Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 28 Annedalsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 28 Annedalsparken 1650 28,5% 57,1% 9,9% 4,5% 4,8% 50,4% 49,6% 1,2% 0,1%
Summa 1650 28,5% 57,1% 9,9% 4,5% 4,8% 50,4% 49,6% 1,2% 0,1%

http://www.val.se