Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Essinge 1 Lilla Essingen mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Essinge 1 Lilla Essingen mellersta 1324 22,2% 48,5% 16,4% 12,9% 3,6% 46,0% 54,0% 1,4% 5,4%
Summa 1324 22,2% 48,5% 16,4% 12,9% 3,6% 46,0% 54,0% 1,4% 5,4%

http://www.val.se