Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Essinge 2 Lilla Essingen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Essinge 2 Lilla Essingen N 1342 31,2% 48,0% 11,4% 9,4% 3,7% 49,0% 51,0% 1,5% 3,1%
Summa 1342 31,2% 48,0% 11,4% 9,4% 3,7% 49,0% 51,0% 1,5% 3,1%

http://www.val.se