Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Essinge 3 Stora Essingen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Essinge 3 Stora Essingen S 1013 18,7% 43,0% 20,9% 17,4% 4,8% 45,8% 54,2% 1,3% 2,9%
Summa 1013 18,7% 43,0% 20,9% 17,4% 4,8% 45,8% 54,2% 1,3% 2,9%

http://www.val.se