Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Essinge 4 Stora Essingen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Essinge 4 Stora Essingen N 1228 16,2% 39,5% 22,5% 21,8% 5,4% 48,4% 51,6% 1,5% 3,3%
Summa 1228 16,2% 39,5% 22,5% 21,8% 5,4% 48,4% 51,6% 1,5% 3,3%

http://www.val.se