Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Essinge 6 Luxområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Essinge 6 Luxområdet 1413 14,1% 47,9% 21,2% 16,8% 4,0% 47,8% 52,2% 0,7% 2,3%
Summa 1413 14,1% 47,9% 21,2% 16,8% 4,0% 47,8% 52,2% 0,7% 2,3%

http://www.val.se