Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerled 1 Smedslätten V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 1 Smedslätten V 1137 14,2% 33,5% 25,5% 26,8% 8,4% 46,5% 53,5% 0,4% 20,0%
Summa 1137 14,2% 33,5% 25,5% 26,8% 8,4% 46,5% 53,5% 0,4% 20,0%

http://www.val.se