Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerled 2 Äppelviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 2 Äppelviken 1337 15,2% 35,7% 28,3% 20,9% 9,4% 48,2% 51,8% 1,6% 4,2%
Summa 1337 15,2% 35,7% 28,3% 20,9% 9,4% 48,2% 51,8% 1,6% 4,2%

http://www.val.se