Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerled 3 Stora Mossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 3 Stora Mossen 1080 15,9% 35,3% 27,1% 21,7% 10,6% 48,1% 51,9% 1,2% 3,9%
Summa 1080 15,9% 35,3% 27,1% 21,7% 10,6% 48,1% 51,9% 1,2% 3,9%

http://www.val.se