Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerled 5 Johannelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 5 Johannelund 1159 27,2% 38,1% 20,7% 14,1% 6,5% 49,5% 50,5% 1,3% 3,2%
Summa 1159 27,2% 38,1% 20,7% 14,1% 6,5% 49,5% 50,5% 1,3% 3,2%

http://www.val.se