Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerled 6 Traneberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 6 Traneberg S 1453 20,6% 41,7% 18,4% 19,2% 3,4% 46,9% 53,1% 1,1% 2,9%
Summa 1453 20,6% 41,7% 18,4% 19,2% 3,4% 46,9% 53,1% 1,1% 2,9%

http://www.val.se