Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerled 8 Minneberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 8 Minneberg 956 11,7% 32,7% 21,7% 33,9% 3,5% 44,6% 55,4% 0,7% 2,3%
Summa 956 11,7% 32,7% 21,7% 33,9% 3,5% 44,6% 55,4% 0,7% 2,3%

http://www.val.se