Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerled 9 Ulvsunda trädgårdsstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 9 Ulvsunda trädgårdsstad 858 23,0% 39,0% 20,3% 17,7% 9,1% 49,1% 50,9% 0,7% 3,1%
Summa 858 23,0% 39,0% 20,3% 17,7% 9,1% 49,1% 50,9% 0,7% 3,1%

http://www.val.se