Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerled 10 Nockebyhov V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 10 Nockebyhov V 1437 13,6% 28,2% 16,5% 41,7% 3,8% 46,0% 54,0% 0,8% 3,0%
Summa 1437 13,6% 28,2% 16,5% 41,7% 3,8% 46,0% 54,0% 0,8% 3,0%

http://www.val.se