Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerled 12 Nockeby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 12 Nockeby S 1279 15,3% 32,9% 31,7% 20,1% 12,0% 49,3% 50,7% 0,7% 3,4%
Summa 1279 15,3% 32,9% 31,7% 20,1% 12,0% 49,3% 50,7% 0,7% 3,4%

http://www.val.se