Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerled 13 Nockeby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 13 Nockeby N 1022 15,2% 27,9% 19,8% 37,2% 7,7% 40,0% 60,0% 0,7% 1,6%
Summa 1022 15,2% 27,9% 19,8% 37,2% 7,7% 40,0% 60,0% 0,7% 1,6%

http://www.val.se