Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerled 14 Höglandet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 14 Höglandet 999 18,6% 33,7% 28,2% 19,4% 13,1% 49,2% 50,8% 1,2% 3,0%
Summa 999 18,6% 33,7% 28,2% 19,4% 13,1% 49,2% 50,8% 1,2% 3,0%

http://www.val.se