Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerled 15 Ålsten S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 15 Ålsten S 1131 16,1% 34,7% 29,9% 19,4% 10,8% 51,6% 48,4% 0,4% 2,5%
Summa 1131 16,1% 34,7% 29,9% 19,4% 10,8% 51,6% 48,4% 0,4% 2,5%

http://www.val.se