Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerled 17 Vidängsvägen mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 17 Vidängsvägen mm 1155 28,0% 39,7% 15,9% 16,4% 3,8% 46,1% 53,9% 0,7% 3,1%
Summa 1155 28,0% 39,7% 15,9% 16,4% 3,8% 46,1% 53,9% 0,7% 3,1%

http://www.val.se