Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerled 18 Ulvsunda slott

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 18 Ulvsunda slott 854 19,4% 38,1% 24,0% 18,5% 5,4% 47,4% 52,6% 1,2% 4,2%
Summa 854 19,4% 38,1% 24,0% 18,5% 5,4% 47,4% 52,6% 1,2% 4,2%

http://www.val.se