Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerled 19 Smedslätten Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 19 Smedslätten Ö 864 16,2% 33,2% 22,7% 27,9% 8,0% 46,2% 53,8% 0,7% 3,2%
Summa 864 16,2% 33,2% 22,7% 27,9% 8,0% 46,2% 53,8% 0,7% 3,2%

http://www.val.se