Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vällingby 1 Vällingby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 1 Vällingby N 1331 13,6% 37,7% 21,6% 27,1% 6,0% 49,3% 50,7% 1,1% 6,6%
Summa 1331 13,6% 37,7% 21,6% 27,1% 6,0% 49,3% 50,7% 1,1% 6,6%

http://www.val.se