Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vällingby 3 Vällingby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 3 Vällingby Ö 1106 25,8% 35,3% 25,4% 13,6% 11,4% 45,8% 54,2% 0,9% 3,9%
Summa 1106 25,8% 35,3% 25,4% 13,6% 11,4% 45,8% 54,2% 0,9% 3,9%

http://www.val.se