Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vällingby 4 Vällingby C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 4 Vällingby C 1259 27,7% 31,1% 20,7% 20,6% 7,4% 49,3% 50,7% 0,7% 1,4%
Summa 1259 27,7% 31,1% 20,7% 20,6% 7,4% 49,3% 50,7% 0,7% 1,4%

http://www.val.se