Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vällingby 8 Råcksta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 8 Råcksta V 1344 19,9% 39,6% 22,3% 18,2% 5,8% 48,0% 52,0% 0,8% 3,1%
Summa 1344 19,9% 39,6% 22,3% 18,2% 5,8% 48,0% 52,0% 0,8% 3,1%

http://www.val.se