Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vällingby 9 Råcksta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 9 Råcksta N 1375 18,4% 37,5% 22,1% 22,0% 5,8% 49,0% 51,0% 0,7% 2,7%
Summa 1375 18,4% 37,5% 22,1% 22,0% 5,8% 49,0% 51,0% 0,7% 2,7%

http://www.val.se