Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vällingby 10 Nälsta Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 10 Nälsta Ö 1040 15,3% 35,1% 26,5% 23,1% 9,8% 50,2% 49,8% 1,0% 1,6%
Summa 1040 15,3% 35,1% 26,5% 23,1% 9,8% 50,2% 49,8% 1,0% 1,6%

http://www.val.se