Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vällingby 12 Grimsta mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 12 Grimsta mellersta 1133 26,0% 37,5% 19,4% 17,0% 9,1% 49,0% 51,0% 1,3% 3,1%
Summa 1133 26,0% 37,5% 19,4% 17,0% 9,1% 49,0% 51,0% 1,3% 3,1%

http://www.val.se