Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vällingby 16 Vinsta Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 16 Vinsta Ö 1565 29,4% 38,0% 21,4% 11,2% 12,0% 50,2% 49,8% 1,4% 1,4%
Summa 1565 29,4% 38,0% 21,4% 11,2% 12,0% 50,2% 49,8% 1,4% 1,4%

http://www.val.se