Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vällingby 17 Råcksta gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 17 Råcksta gård 1066 30,7% 39,3% 16,1% 13,9% 8,1% 49,7% 50,3% 0,5% 1,9%
Summa 1066 30,7% 39,3% 16,1% 13,9% 8,1% 49,7% 50,3% 0,5% 1,9%

http://www.val.se