Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vällingby 18 Nälsta gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 18 Nälsta gård 1070 17,9% 38,4% 24,3% 19,4% 8,6% 48,8% 51,2% 1,4% 2,1%
Summa 1070 17,9% 38,4% 24,3% 19,4% 8,6% 48,8% 51,2% 1,4% 2,1%

http://www.val.se