Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vällingby 19 Vällingby mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 19 Vällingby mellersta 1210 21,3% 29,2% 21,1% 28,4% 8,0% 44,5% 55,5% 1,1% 2,6%
Summa 1210 21,3% 29,2% 21,1% 28,4% 8,0% 44,5% 55,5% 1,1% 2,6%

http://www.val.se