Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 1 Årsta gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 1 Årsta gård 1807 17,1% 44,7% 19,6% 18,6% 5,1% 46,8% 53,2% 1,3% 11,8%
Summa 1807 17,1% 44,7% 19,6% 18,6% 5,1% 46,8% 53,2% 1,3% 11,8%

http://www.val.se