Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 2 Årstaliden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 2 Årstaliden 1527 19,3% 38,4% 23,9% 18,5% 4,4% 46,9% 53,1% 0,7% 1,2%
Summa 1527 19,3% 38,4% 23,9% 18,5% 4,4% 46,9% 53,1% 0,7% 1,2%

http://www.val.se