Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 3 Storsjövägen mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 3 Storsjövägen mm 1531 20,4% 45,7% 20,1% 13,9% 4,1% 46,0% 54,0% 1,2% 2,5%
Summa 1531 20,4% 45,7% 20,1% 13,9% 4,1% 46,0% 54,0% 1,2% 2,5%

http://www.val.se