Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 4 Årsta kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 4 Årsta kyrka 1664 24,2% 45,2% 15,0% 15,6% 3,5% 46,6% 53,4% 1,0% 1,9%
Summa 1664 24,2% 45,2% 15,0% 15,6% 3,5% 46,6% 53,4% 1,0% 1,9%

http://www.val.se