Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 7 Långhalsvägen mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 7 Långhalsvägen mm 1260 24,4% 46,0% 17,5% 12,0% 3,5% 46,3% 53,7% 1,0% 2,7%
Summa 1260 24,4% 46,0% 17,5% 12,0% 3,5% 46,3% 53,7% 1,0% 2,7%

http://www.val.se