Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 8 Årstaskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 8 Årstaskogen 1417 15,8% 42,4% 24,1% 17,6% 5,1% 47,1% 52,9% 0,8% 1,3%
Summa 1417 15,8% 42,4% 24,1% 17,6% 5,1% 47,1% 52,9% 0,8% 1,3%

http://www.val.se