Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 9 Skanskvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 9 Skanskvarn 1494 16,1% 41,1% 23,2% 19,7% 4,8% 46,2% 53,8% 1,1% 1,9%
Summa 1494 16,1% 41,1% 23,2% 19,7% 4,8% 46,2% 53,8% 1,1% 1,9%

http://www.val.se