Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 10 Bolmensvägen mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 10 Bolmensvägen mm 1331 28,5% 46,0% 15,7% 9,8% 5,4% 50,6% 49,4% 1,0% 2,7%
Summa 1331 28,5% 46,0% 15,7% 9,8% 5,4% 50,6% 49,4% 1,0% 2,7%

http://www.val.se