Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 13 Blåsut

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 13 Blåsut 1379 29,7% 41,5% 16,3% 12,5% 4,6% 50,5% 49,5% 0,9% 3,8%
Summa 1379 29,7% 41,5% 16,3% 12,5% 4,6% 50,5% 49,5% 0,9% 3,8%

http://www.val.se