Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 15 Enskede Gård N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 15 Enskede Gård N 1230 16,6% 41,1% 25,9% 16,5% 5,9% 47,6% 52,4% 1,2% 2,0%
Summa 1230 16,6% 41,1% 25,9% 16,5% 5,9% 47,6% 52,4% 1,2% 2,0%

http://www.val.se