Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 16 Enskede Gård S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 16 Enskede Gård S 1009 15,8% 41,7% 25,4% 17,1% 7,7% 48,6% 51,4% 0,6% 2,0%
Summa 1009 15,8% 41,7% 25,4% 17,1% 7,7% 48,6% 51,4% 0,6% 2,0%

http://www.val.se