Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 18 Gamla Enskede S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 18 Gamla Enskede S 1238 17,9% 41,8% 26,0% 14,2% 8,1% 50,1% 49,9% 1,2% 1,4%
Summa 1238 17,9% 41,8% 26,0% 14,2% 8,1% 50,1% 49,9% 1,2% 1,4%

http://www.val.se