Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 19 Gamla Enskede N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 19 Gamla Enskede N 1291 24,2% 42,0% 21,2% 12,5% 8,8% 48,6% 51,4% 1,0% 2,4%
Summa 1291 24,2% 42,0% 21,2% 12,5% 8,8% 48,6% 51,4% 1,0% 2,4%

http://www.val.se