Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 20 Skogskyrkogården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 20 Skogskyrkogården 1131 31,7% 39,3% 18,6% 10,4% 7,5% 50,5% 49,5% 0,9% 2,6%
Summa 1131 31,7% 39,3% 18,6% 10,4% 7,5% 50,5% 49,5% 0,9% 2,6%

http://www.val.se