Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 21 Dalen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 21 Dalen N 1127 25,4% 44,7% 21,0% 8,9% 10,4% 46,9% 53,1% 0,8% 3,1%
Summa 1127 25,4% 44,7% 21,0% 8,9% 10,4% 46,9% 53,1% 0,8% 3,1%

http://www.val.se