Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 22 Dalen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 22 Dalen S 1065 16,9% 34,7% 21,0% 27,3% 8,8% 42,4% 57,6% 0,4% 2,3%
Summa 1065 16,9% 34,7% 21,0% 27,3% 8,8% 42,4% 57,6% 0,4% 2,3%

http://www.val.se