Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 23 Enskede IP

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 23 Enskede IP 1110 22,3% 38,6% 21,9% 17,3% 7,2% 50,7% 49,3% 1,4% 3,3%
Summa 1110 22,3% 38,6% 21,9% 17,3% 7,2% 50,7% 49,3% 1,4% 3,3%

http://www.val.se