Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enskede 24 Dalen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 24 Dalen V 969 22,0% 42,0% 23,0% 13,0% 12,0% 44,0% 56,0% 0,6% 2,0%
Summa 969 22,0% 42,0% 23,0% 13,0% 12,0% 44,0% 56,0% 0,6% 2,0%

http://www.val.se